CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2274/2019 ProxSect. ampliación das instalacións da sede central do Grupo Caamaño situadas en Alvedro,CulleredoIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
2275/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións do polígono P-6.1 da AR-6, San Cibrao das ViñasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2276/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións, acondicionamento da estrada a Quintás, CervoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2277/2019 Modificación puntal do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito da finca Casa do Sol, VedraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2278/2019 Modificación puntal núm.11 do Plan xeral de ordenación municipal de OrosoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2279/2019 Plan xeral de ordenación municipal do concello de CambrePlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2280/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planaemento no lugar de San Xulián, SarriaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2281/2019 MP PP para desenvolvemento do solo urbanizable residencial 23-3 Pousadouro-Reboreda, RedondelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2282/2019 PEID para a instalación dun centro termal e espazos libres, Boborás Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2283/2019 MP PXOM para delimitación de solo de núcleo rural Cruz de Rante, San Cibrao das ViñasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2284/2019 Modificación puntual núm. 9 do Plan xeral de ordenación municipal, TomiñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2286/2019 Plan especial de reforma interior do Polígono de execución inmediata núm. 9 do PXOM, SanxenxoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2287/2019 Prox. Sect. do aproveitamento hidroeléctrico de San Juan de Fecha, no río Tambre, Santiago e TrazoEnerxía  Ver proxecto Enviar comentario
2288/2020 MP n5 do Plan xeral de ordenación municipal. Catálogo de protección de conxunto de hórreos, CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2289/2020 Modificación do Plan xeral de ordenación municipal no polígono 30.1 e no PE O29 da CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2290/2020 PEID residencia e centro de día para persoas discapacitadas psíquicas adultas, CervoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2291/2020 Delimitación do núcleo rural de Muñís, concello de Navia de SuarnaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario