CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2167/2019 MP das NSP para a Delimitación do núcleo rural da Casanova (Amarante, Santa María), MasideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2168/2019 PEID en SR especial protección de infraestruturas para implantación de equipamentos públicos, BurelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2169/2019 Modificación puntual número 1 do Plan xeral de ordenación municipal de PetínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2170/2019 Plan especial de dotacións para hotel-apartamentos de natureza en solo rústico, ValdoviñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2171/2019 PEID para integración das infraestruturas ferroviarias e conexións coa trama urbana, LáncaraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2172/2019 Modificación puntual núm.2 do Plan de sectorización CC1-1ª fase, Outeiro de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2173/2019 Modificación puntal do PXOM na zona da rúa do Traballo e rúa Batán, OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2174/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamentopara para a ampliación do Museo do Mar en San Cibrao, CervoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2175/2019 Modificación puntual das NN.SS. de Outeiro de Rei en Matela CC1-2ª faseOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2176/2019 PE director de ordenación e rehabilitación do Camiño Francés (PE-3),Santiago de CompostelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2177/2019 Modificación puntual do Plan parcial SUB-P-I do Parque empresarial, FriolOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2178/2019 MP das NSP para delimitación do núcleo rural de Barbeitas (Goiriz), VilalbaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2179/2019 MP do PXOM nos ámbitos dos polígonos PP1 e PP2 do solo urbano non consolidado, NarónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2180/2019 Plan especial de reforma interior do polígono 06-O, do PXOM de BaionaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2181/2019 Delimitación do solo de núcleo rural da Granda, concello de AlfozOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2182/2019 Plan especial para ampliación do parque empresarial de Castro de Ribeiras de Lea, Castro de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2184/2019 Modificación puntual núm.1 do PXOM, Concello de SoutomaiorOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2185/2019 Modificación puntual núm.11 do PXOM no ámbito do POL-31, concello de OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2186/2019 MP das NSP para a delimitación dun sector de solo urbanizable de uso industrial, MelideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2187/2019 VIII Modificación puntual das Normas subsidiarias do termo municipal de Vila de CrucesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2188/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento, concello de CorcubiónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2189/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamento no ámbito do castelo do Cardeal, CorcubiónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario