CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2207/2019 MP do PXOM/13 para novo viario entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao, A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2208/2019 Modificación puntual do PXOM no ámbito do polígono M22 “Parque do Agra”, A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2209/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de terceira idade, RedondelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2210/2019 Plan especial de reforma interior do ámbito APR-3.1 “Camiño de Fiunchedo”, SadaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2211/2019 Modificación puntual núm.1 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Santiago de CompostelaIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
2212/2019 MP Normas subsidiarias de planeamento para a delimitación do núcleo rural de Constanza, MasideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2213/2019 Modificación do proxecto sectorial do parque de actividades económicas de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2214/2019 PEID para construción dunha unidade residencial en solo rústico, As Pontes de García RodríguezOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2215/2019 Instrumento de ordenación provisional no ámbito do sector Nº20 “Fonsillón-A Farixa”, OurensePlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2216/2019 PE de dotacións e infraestruturas para equipamento en solo rústico: Aula da Natureza, OrtigueiraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2217/2019 MP das NNSSPP referida a regulación da implantación novas gasolineiras ámbito do SU e NR, BetanzosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2218/2019 MP do plan parcial para a inclusión de uso dotacional sanitario (Plan parcial Areal-1), LalínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2219/2019 PE de infraestruturas e dotacións para construción de campamento turístico en solo rústico, O GroveOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario