CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2413/2021 Proxecto de interese autonómico para ampliación do parque empresarial de Palas de Rei - fase 3Ordenación do uso do solo  Ver proxecto Enviar comentario
2414/2021 PEID para a creación do Parque central- centro xeográfico de Galicia, Antas de Ulla Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2415/2021 Modificación puntual do PXOM de OutesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2416/2021 Proxecto de interese autonómico para ampliación do parque empresarial do Corgo (Lugo)Ordenación do uso do solo  Ver proxecto Enviar comentario
2417/2021 PEID para a construción dun equipamento educativo en Portosín, Porto do SonOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2418/2021 Plan especial de infraestruturas e dotación sanitario-asistencial Finca Montarín–San Pedro, OurenseOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2419/2021 Plan especial de reforma interior da unidade de actuación UA1-Cean, VigoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2420/2021 Proxecto de interese autonómico do parque empresarial de Paderne de AllarizOrdenación do uso do solo  Ver proxecto Enviar comentario
2421/2021 Plan especial de ordenación e protección do Casco Histórico, CorcubiónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2422/2021 Proxecto de interese autonómico do complexo medioambiental de CercedaOrdenación do uso do solo  Ver proxecto Enviar comentario
2423/2021 Plan especial de infraestruturas para definición de viario público en Lamiño, BriónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2424/2021 MP das NSP: aliñacións e dotacións no solo urbano e modificación do solo urbanizable SUB-1, BarallaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2425/2021 Modificación puntual núm. 2 do Proxecto sectorial do parque empresarial de CarballoIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
2426/2021 PERI para a ordenación dos terreos da área de reparto nº 4 Casa do Concello, Oza-CesurasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario