CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2393/2021 PE de infraestruturas e dotacións para nave de cursos de prevención de riscos laborais, NoiaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2394/2021 Modificación puntual do PXOM de Ames parcela dotacional no solo urbano de Bertamiráns, AmesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2395/2021 PEID para bombear as augas residuais do parque empresarial da Madanela, MelideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2396/2021 Modificación puntual núm.3 do PXOM de ArzúaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2397/2021 Modificación puntual núm.26 das Normas subsidiarias do concello de NigránOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2398/2021 MP núm. 11 do PXOM para a ampliación da estación depuradora de augas residuais, Vilagarcía de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2399/2021 MP nº2 do Plan parcial do parque empresarial Os Airios, As Pontes de García RodríguezOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2400/2021 Modificación do Plan de sectorización da IV fase do polígono empresarial de LalínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2401/2021 PE de infraestruturas e dotacións para a ordenación da zona verde EL/ZV-30, Cerdedo-CotobadeOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2402/2021 Plan parcial do solo urbanizable SU-IC-1, ColesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2403/2021 Plan parcial AR-S1 "Gallega de Mallas", A LarachaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2404/2021 Modificación puntual nº1 A Moureira (Meira) do Plan xeral de ordenación municipal, MoañaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario