CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2198/2019 Plan especial de protección e acondicionamento do río San Pedro, PE-2R , concello de OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2199/2019 MP núm.23 das NNSSPP para a redelimitación do núcleo rural de Fonsín, Vilanova de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2200/2019 Modificación puntual do PXOM e ordenación detallada do sector URDI-2 Leche Celta, PontedeumeOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2201/2019 Proxecto sectorial PS-2, previsto no Plan sectorial do Campus Científico Tecnolóxico do Mar, VigoOrdenación do territorio urbano  Ver proxecto Enviar comentario
2202/2019 Modificación puntual das Normas subsidiarias para delimitación núcleo rural dos Valos, Palas de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2203/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para residencia de persoas maiores, OímbraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2204/2019 MP NNSSPP referente á localización de diversas edificacións e actividades, CambreOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2205/2019 MP de diversos aspectos normativos das Normas subsidiarias de planeamento municipal, OiaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2206/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións "A Sangriña", A GuardaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2207/2019 MP do PXOM/13 para novo viario entre as rúas Simón Bolívar e Alfonso Rodríguez Castelao, A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2208/2019 Modificación puntual do PXOM no ámbito do polígono M22 “Parque do Agra”, A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2209/2019 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de terceira idade, RedondelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2210/2019 Plan especial de reforma interior do ámbito APR-3.1 “Camiño de Fiunchedo”, SadaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2211/2019 Modificación puntual núm.1 do Proxecto sectorial do parque empresarial de Santiago de CompostelaIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
2212/2019 MP Normas subsidiarias de planeamento para a delimitación do núcleo rural de Constanza, MasideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2213/2019 Modificación do proxecto sectorial do parque de actividades económicas de Arteixo Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2214/2019 PEID para construción dunha unidade residencial en solo rústico, As Pontes de García RodríguezOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario