CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2363/2020 MP do título III do Plan xeral de ordenación municipal, regulación de usos, Santiago de CompostelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2364/2020 PEDI para dotacións en solo rústico, centro de interpretación do colexio en Duancos, Castro de ReiOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2365/2020 Plan parcial do sector de solo urbanizable SUDT-7 no concello de MosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2366/2020 Delimitación de núcleo rural nº 2 de O Monte, concello de CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2367/2020 Plan especial do Parque do Castro de Cariño, concello de CariñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2368/2020 MP do Plan xeral de ordenación urbana no ámbito do Pazo de Arretén, concello de PadrónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2369/2020 Modificación puntual do PXOM/13 referente á norma zonal 8.Equipamentos, A Coruña Outro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2370/2020 Proxecto sectorial do Campus Tecnolóxico Cortizo, nos concellos de Padrón e RoisIndustria  Ver proxecto Enviar comentario
2371/2020 Plan especial de protección, infraestruturas e dotacións do Miradoiro Monte do Cotro, NegreiraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2372/2020 Plan de xestión do risco de inundación da demarcación hidrográfica de Galicia Costa(ciclo 2021-2027)Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto Enviar comentario
2373/2020 Proxecto sectorial do parque empresarial de Bueu-Castiñeiras-Ampliación, no concello de BueuOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2374/2020 Plan especial de infraestruturas e dotacións para centro de iniciativas municipais da VeigaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2375/2021 Plan parcial do Sector S-5.l do Plan xeral de ordenación municipal, LugoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2376/2021 MP das normativas urbanísticas Penapurreira e Os Airios, As Pontes de García RodríguezOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2377/2021 Modificación puntual núm. 7 do Plan xeral de ordenación urbana, A GuardaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2378/2021 MP PXOM delimitación dos núcleos rurais dos Buios, do Redondo, do Feal, de Lubián e do Piñeiro, FeneOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2379/2021 Instrumento de ordenación provisional no ámbito do Polígono 32 do PERI IV-04 O Calvario, VigoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2380/2021 Delimitación de núcleo rural nº 3 A Brea, CarballoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2381/2021 PEID para a ordenación dos accesos á estrada nacional CN-640 en Veigas de Almorzar, Caldas de ReisOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2382/2021 PEID para ordenación da parcela de equipamento de sistema xeral E151 do PXOM, Caldas de ReisOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2383/2021 Plan especial de protección do conxunto histórico de PadrónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2384/2021 MP núm.1 do PXOM para clasificar unha área do término municipal como solo urbano, MesíaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2385/2021 Plan parcial do suelo urbanizable delimitado 22 O Río, OleirosOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario