CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2090/2018 Modificación puntual nº 2 do Plan xeral de ordenación municipal de MeañoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2151/2018 Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento municipal, Bateamar. Vilanova de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2152/2018 PE de infraestruturas e dotacións para implantación do uso de hotel-talaso lugar de Aios, SanxenxoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2153/2018 Modificación puntual nº5 do Plan xeral de ordenación urbana, A GuardaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2154/2018 Delimitación do solo de núcleo rural do Telleiro, nas parroquias de Donas e Borreiros, GondomarOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2155/2018 MP PXOM para cambiar a ordenanza de regulación de alturas en uso industrial, O PorriñoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2156/2018 Plan especial de reforma interior para vivenda de promoción pública, OímbraOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2157/2018 MP das Normas subsidiarias e complementarias de planeamento no núcleo rural de Pedrouzos, VilalbaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2158/2018 PE de infraestruturas e dotacións para parcela sita na Carballeira, nº 30 A Somoza, A EstradaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2159/2018 Plan especial de infraestruturas e dotacións en solo rústico no núcleo de Bardaio, PontecesoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2160/2018 MP do PXOM relativo nas determinacións normativas en solo de núcleo rural, PontedeumeOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2161/2019 Proxecto sectorial PS-1 nos terreos da ETEA en VigoOrdenación do territorio urbano  Ver proxecto Enviar comentario
2162/2019 Proxecto sectorial PS-6 nos terreos da ETEA en VigoOrdenación do territorio urbano  Ver proxecto Enviar comentario
2163/2019 Plan especial de dotacións, centro de día “Sor Rosario Fernández Pereira”, GondomarOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2164/2019 MP nº2 do Plan xeral de ordenación municipal en dous ámbitos do solo urbano de Pacios, ParadelaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2165/2019 MP das NNSS e complementarias de planeamento para delimitación do núcleo rural de Bichicán, VilalbaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario