CMATI

|
|
|
Compartir

Plans con período de consulta aberto

Código Plan ou programa Tipoloxías Ver proxecto Enviar comentarios
2219/2019 PE de infraestruturas e dotacións para construción de campamento turístico en solo rústico, O GroveOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2220/2019 PE de infraestruturas e dotacións para a construción dun albergue de peregrinos, PaderneOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2221/2019 PEID para uso de aparcadoiro en parcela para o equipamento sanitario, Vilanova de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2222/2019 Modificación puntual núm.4 do PXOM de Valga en solo de núcleo rural, concello de ValgaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2223/2019 Plan especial infraestruturas do vial entre Cerdedo e Caroi, concello de Cerdedo-CotobadeOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2224/2019 Plan Hidrolóxico da Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa, revisión terceiro ciclo (2021-2027)Xestión de recursos hídricos  Ver proxecto Enviar comentario
2225/2019 Proxecto sectorial de creación de solo industrial para as instalacións da mercantil ASERPAL, S.A.Industria  Ver proxecto Enviar comentario
2226/2019 MP das NSP para a delimitación dun polígono de solo urbano non consolidado en San Cidre, BergondoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2227/2019 Plan especial reforma interior do ámbito de solo urbano non consolidado PERI-1 do PXOM de SanxenxoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2228/2019 MP das Normas subsidiarias de planeamento municipal para delimitación do NR de Negrelle, MasideOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2229/2019 Modificación puntual do PXOM para a delimitación do solo de núcleo rural de A Verea, ToénOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2230/2019 Plan xeral de ordenación municipal do concello de BetanzosPlan Xeral de Ordenación Municipal  Ver proxecto Enviar comentario
2231/2019 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL P39 Peñarredonda, A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2232/2019 MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL K32 Monte Fieiteira, A CoruñaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2233/2019 MP nº1 do Plan xeral de ordenación municipal, solo rústico de protección forestal, MañónOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2234/2019 Plan parcial do sector SURB-I solo urbanizable de uso industrial da Cabana, concello de MurasOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2235/2019 Delimitación do núcleo rural de Ribela de Abaixo, concello de AbadínOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2236/2019 MP do Plan especial de reforma interior e protección do casco antigo de Vilanova de ArousaOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2237/2019 MP núm.4 das NNSSPP para a delimitación dun sector de solo urbanizable de uso industrial, OrdesOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2238/2019 Modificación puntual núm.2 do Plan parcial SUD-6 Curtis-TeixeiroOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2239/2019 Revisión do Plan parcial do sector de solo urbanizable SU- 9 Festiñanzo, SanxenxoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2240/2019 PEID para a construción de instalación turística con adega en Condide, PontecesuresOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario
2241/2019 MP núm.2 do PXOM. Modificación do polígono de solo urbano non consolidado AR-D3.2, PontecesoOutro planeamento urbanístico  Ver proxecto Enviar comentario