CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan xeral de ordenación municipal do concello de Narón

Tipoloxías Plan Xeral de Ordenación Municipal 

Código 1974/2017

Expediente 2017AAE2040

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 17/07/2017

Data de remate do período de consulta 18/09/2017

Estado:  En curso