CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan Básico Autonómico

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1975/2017

Expediente 2017AAE2075

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 17/07/2017

Data de remate do período de consulta 18/09/2017

Estado:  En curso