CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.4 do PXOM de Valga en solo de núcleo rural, concello de Valga

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2222/2019

Expediente 2019AAE2356

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 31/07/2019

Data de remate do período de consulta 01/10/2019

Estado:  AAE rematada