CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan especial infraestruturas do vial entre Cerdedo e Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2223/2019

Expediente 2019AAE2357

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 06/08/2019

Data de remate do período de consulta 07/10/2019

Estado:  AAE rematada