CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Proxecto sectorial de creación de solo industrial para as instalacións da mercantil ASERPAL, S.A.

Tipoloxías Industria 

Código 2225/2019

Expediente 2019AAE2360

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 14/08/2019

Data de remate do período de consulta 17/10/2019

Estado:  AAE rematada