CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP das NSP para a delimitación dun polígono de solo urbano non consolidado en San Cidre, Bergondo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2226/2019

Expediente 2019AAE2364

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 26/08/2019

Data de remate do período de consulta 28/10/2019

Estado:  AAE rematada