CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do PXOM para a delimitación do solo de núcleo rural de A Verea, Toén

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2229/2019

Expediente 2019AAE2359

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 02/09/2019

Data de remate do período de consulta 04/11/2019

Estado:  AAE rematada