CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP do Plan xeral de ordenación municipal no ámbito do POL P39 Peñarredonda, A Coruña

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2231/2019

Expediente 2019AAE2368

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 05/09/2019

Data de remate do período de consulta 05/11/2019

Estado:  AAE rematada