CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan especial de reforma interior da UE Industrial II-04 San Andrés de Comesaña, Vigo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2326/2020

Expediente 2020AAE2458

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 20/07/2020

Data de remate do período de consulta 21/09/2020

Estado:  En curso