CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do Plan parcial SU-12 Noalla, concello de Sanxenxo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2457/2021

Expediente 2021AAE2629

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 24/11/2021

Data de remate do período de consulta 10/01/2022

Estado:  En curso

Participe neste programa cos seus comentarios