CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do PXOM no ámbito do SUNC P4, Marín

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2460/2021

Expediente 2021AAE2632

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 09/12/2021

Data de remate do período de consulta 21/01/2022

Estado:  En curso

Participe neste programa cos seus comentarios