CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan parcial do sector SUND-4 Rebordaos, Santiago de Compostela

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2461/2021

Expediente 2021AAE2620

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 14/12/2021

Data de remate do período de consulta 26/01/2022

Estado:  En curso

Participe neste programa cos seus comentarios