CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual nº3 do PP do sector residencial deportivo Perbes en San Xoán de Vilanova, Miño

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2462/2021

Expediente 2021AAE2633

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 15/12/2021

Data de remate do período de consulta 27/01/2022

Estado:  AAE rematada