CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do PXOM do concello de Vedra

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2466/2022

Expediente 2021AAE2636

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 04/01/2022

Data de remate do período de consulta 16/02/2022

Estado:  En curso

Participe neste programa cos seus comentarios