CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do PXOM para a delimitación do núcleo rural de Quinte, O Corgo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2468/2022

Expediente 2021AAE2638

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 10/01/2022

Data de remate do período de consulta 21/02/2022

Estado:  AAE rematada