CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm. 6 do PXOU do concello da Guarda

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2470/2022

Expediente 2022AAE2643

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 11/01/2022

Data de remate do período de consulta 22/02/2022

Estado:  AAE rematada