CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan especial de protección e reforma interior do conxunto histórico PE1, Mondoñedo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2472/2022

Expediente 2022AAE2648

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 24/01/2022

Data de remate do período de consulta 07/03/2022

Estado:  AAE rematada