CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do PXOM no ámbito do sector de solo urbanizable R-3 “O Piñeiro”, Miño

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2514/2022

Expediente 2022AAE2686

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 13/05/2022

Data de remate do período de consulta 28/06/2022

Estado:  En curso

Participe neste programa cos seus comentarios