CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan estruturante de ordenación do solo empresarial do pol. industrial de Bértoa fase II, Carballo

Tipoloxías Industria 

Código 2576/2023

Expediente 2023AAE2761

Órgano promotor Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS)

Data de inicio do período de consulta 02/02/2023

Data de remate do período de consulta 27/03/2023

Estado:  AAE rematada