CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan estruturante de ordenación do solo empresarial do parque empresarial (PEOSE) de Coristanco

Tipoloxías Industria 

Código 2587/2023

Expediente 2023AAE2771

Órgano promotor Xestión do Solo de Galicia, S.A. (XESTUR S.A.)

Data de inicio do período de consulta 20/03/2023

Data de remate do período de consulta 04/05/2023

Estado:  En curso