CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan estruturante de ordenación do solo empresarial (PEOSE) da área industrial de Paderne de Allariz

Tipoloxías Industria 

Código 2588/2023

Expediente 2023AAE2778

Órgano promotor Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

Data de inicio do período de consulta 20/03/2023

Data de remate do período de consulta 04/05/2023

Estado:  En curso