CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan especial de reforma interior do polígono 27 Castiñeiras, Ribeira

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2660/2024

Expediente 2024AAE2865

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 09/02/2024

Data de remate do período de consulta 22/03/2024

Estado:  En curso