CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

AVALIACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (AIA)

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, regula o procedemento (ordinario ou simplificado) de avaliación do impacto ambiental de proxectos.

Vostede pode acceder aos proxectos que están actualmente tramitándose ou rematados e descargar os documentos asociados.

Tamén pode enviar comentarios sobre aqueles proxectos con período de consultas ou de información pública aberto.

BUSCA DE PROXECTOS