CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Licenza Interautonómica de Pesca

A Licenza Interautonómica de Pesca en Augas Continentais permite practicar a pesca no territorio das comunidades autónomas que firmaron o convenio de colaboración para o seu establecimiento:

ARAGÓN, PRINCIPADO DE ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, GALICIA, MADRID, MURCIA E COMUNIDADE VALENCIANA

Esta licenza inclué as recargas de reo e salmón, de pesca a flote e a licenza de embarcación.

Son requisitos imprescindibles para a súa obtención:

  1. Ser cidadán español ou residente en España.
  2. Non atoparse inhabilitado para a obtención da licenza de pesca en augas continentais por sanción administrativa firme ou por resolución xudicial firme en aplicación da lexislación penal.

Documentación necesaria:

  • Solicitude segundo o modelo
  • DNI o NIE da persoa solicitante
  • Xustificante de pago Modelo A de autoliquidación de taxas
Documento/s relacionados