CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Animais potencialmente perigosos

Segundo o artigo 2.1º do Decreto 90/2002 do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos considéranse animais potencialmente perigosos no ámbito territorial da Comunidade Autónoma de Galicia todos aqueles que pertencendo á fauna autóctona ou alóctona, independentemente da súa condición, natureza, especie ou raza á que pertencen, e convivindo no contorno humano como animais domésticos ou de compañía, sexan susceptibles de ocasionar a morte, ou lesións ás persoas ou a outros animais, ou producir danos de certa entidade ás cousas. En canto as especies salvaxes concretas, se consideran potencialmente perigosas todas as incluídas no listado de animais en zoos e acuarios considerados como potencialmente perigosos pola Asociación Europea de Zoos e Acuarios (EAZA , European Association of Zoo and Aquaria).