CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Inscrición dun establecemento/núcleo zoolóxico

  • Decreto 153/1998, do 2 de abril , polo que se aproba o regulamento que desenvolve a Lei 1/1993, do 13 de abril, de protección dos animais domésticos e salvaxes en catividade (DOG nº 107, 5/6/1998).
  • Decreto 111/2010, de 24 de junio, por el que se modifican diversos Decretos en materia de agricultura, formación agraria y conservación de la naturaleza, para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior,(DOG 130, de 9 de xullo 2010, con corrección de erros en DOG 147, de 3 de agosto)
  • Orde do 13 de xullo de 2010 pola que se aproba e se dá publicidade ao modelo de comunicación previa relativa ao inicio do exercicio de actividade nun establecemento veterinario, nun centro dedicado ao acicalamento nunha residencia de animais. (DOG 136, 19 de xuño 2010)

A continuación poderá atopar os formularios correspondentes así como a documentación necesaria para cada una das solicitudes.

 

 

Documento/s relacionados
  • Relación de documentación para a solicitude de autorización dun núcleo zoolóxico Descargar
  • Declaración de cumprimento relativa á eliminación de subprodutos de orixe animal non destinados ao consumo humano Descargar
  • Modelo de memoria das instalacións no procedemento de comunicación previa para a tenza de cinco cans maiores de tres meses nun mesmo establecemento (MT812K) Descargar
  • Relación de centros de recollida autorizados inscritos no Rexistro Galego de Núcleos Zoolóxicos (Reganuz) Descargar