CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Lexislación de referencia

  • Lei 50/1999 do 23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico da Tenza de Animais Potencialmente Perigosos. (BOE nº 307, de 24 de decembro de 1999).
  • Real Decreto 287/2002, do 22 de marzo, polo que se desenvolve a Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o réxime xurídico da posesión de animais potencialmente perigosos (BOE nº 74, do 27-3-2002)
  • Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos na Comunidade Autónoma de Galicia e se crean os rexistros galegos de Identificación de Animais de Compañía e Potencialmente Perigosos e de Adestradores Caninos. (DOG nº 63, do 2 de abril de 2002).