CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Permisos EEI preocupantes

De acordo co establecido no artigo 8.7 do REGULAMENTO (UE) No 1143/2014 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO do 22 de outubro de 2014 sobre a prevención e a xestión da introdución e propagación de especies exóticas invasoras, para todos os permisos expedidos de acordo co apartado 1 dese mesmo artigo, os Estados membros deberán poñer sen demora a disposición do público a través de internet polo menos os seguintes elementos:
a) os nomes científicos e comúns da especie exótica invasora preocupante para a Unión respecto da cal se tivera expedido o permiso;
b) o número ou o volume de exemplares en cuestión;
c) a finalidade para a que se teña expedido o permiso, e
d) os códigos da nomenclatura combinada contemplada no Regulamento (CEE) no 2658/87.

En cumprimento do anterior, ponse á disposición do público a seguinte información de permisos concedidos:

 
Permiso
Especie
Número / volume
Finalidade
Código de nomenclatura combinada (NC)
EB-085/2018
Cangrexo vermello americano
Procambarus clarkii
50 exemplares
Investigaciónex 0306 29 10