CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Licenza Interautonómica

A Licenza Interautonómica de Caza permite practicar a caza no territorio das comunidades autónomas que firmaron o convenio de colaboración para o seu establecemento:

ARAGÓN, ASTURIAS, CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, GALICIA, MADRID, MURCIA E COMUNIDAD VALENCIANA

Son requisitos imprescindibles para a súa obtención:

  1. Ser cidadán español ou estranxeiro residente en España.
  2. Non atoparse inhabilitado para a obtención da licenza de caza por sanción administrativa firme ou por resolución xudicial firme en aplicación da lexislación penal.

Documentación necesaria:

  • Solicitude segundo o modelo
  • DNI o NIE da persoa solicitante
  • Xustificante de pago Modelo A de autoliquidación de taxas
Documento/s relacionados