CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Procedemento para a súa obtención

Requisitos

 • Ter cumpridos os 16 anos.
 • Acreditar ter superado o exame do cazador regulado pola Orde do 1 de xuño de 2007 (DOG 11 de xuño).
 • Esta acreditación pódese suplir:
 1. Coa presentación da licenza de caza obtida noutra comunidade autónoma, expedida nalgún dos últimos cinco anos, anteriores á data de entrada en vigor da Lei 4/1997, de caza de Galicia, (artigo 45.2 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aprobou o regulamento de caza de Galicia).
 2. Coa presentación dun certificado de aptitude expedido por outra comunidade autónoma na que se realicen probas semellantes, expedido polo organismo competente e debidamente dilixenciado, (artigo 46.3 do Decreto 284/2001, do 11 de outubro, polo que se aprobou o regulamento de caza de Galicia).

 

Documentación

 • Solicitude.
 • DNI orixinal ou copia compulsada.
 • Certificado do exame do cazador superado ou licenza doutra comunidade autónoma coa que teña suscrito a Xunta de Galicia un convenio de colaboracion.

 

Renovación

 

Servizos Provinciais de Patrimonio Natural

 • A Coruña
  • Edificio Administrativo Monelos, Praza de Luis Seoane, s/n, 5° - 15008 A Coruña
  • Telf. 981 18 22 99 Fax 981 18 46 54
 • Lugo
  • Ronda da Muralla, 70 - 27003 Lugo
  • Telf. 982 29 45 38 Fax 982 29 45 39
 • Ourense
  • Rúa Paseo, 18, 3° andar - 32003 Ourense
  • Telf. 988 38 65 11 Fax 988 38 64 20
 • Pontevedra
  • Avda. María Victoria Moreno, 43 2º - 36003 Pontevedra
  • Telf. 986 80 54 59/ 986 80 52 53  Fax 986 80 54 36