CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Taxas e prezos públicos

Na primeira ligazón, Vde. pode xerar un impreso de autoliquidación de taxas e prezos cuberto na súa totalidade ou só en parte, ou ben en branco. Unha vez recheos os apartados que desexe cubrir, deberá picar o boton “obter formulario” e xerarase o modelo AI correspondente. Deberá imprimilo e despois presentalo en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación de taxas e prezos para facer efectivo o ingreso correspondente. 

 
Na segunda ligazón Vde pode facer o pago telemático das taxas.
 

CÓDIGOS XERAIS

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: 15
Delegacións Provinciais:
A Coruña:
Lugo:
Ourense:
Pontevedra:

10
20
30
40
Servizo de Patrimonio Natural: 04

 

Importes licenzas de caza.

CLASE A: Con armas de fogo
Clave ClaseTipo Importe 
30.15.01 Clase A.1Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos30,52 €
30.15.01 Clase A.2Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 6515,34 €
30.15.01 Clase A.3Extranxeiros, non comunitarios e non residentes101,42 €
30.15.01 Clase A.4Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos, pero cun período de validez de un mes10,18 €
30.15.01 Clase A.5Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65, pero cun período de validez de un mes5,11 €
30.15.01 Clase A.6Extranxeiros, non comunitarios e non residentes, pero cun período de validez de un mes33,81 €

 

CLASE B: Con cans, cetrería e arco
Clave ClaseTipo Importe 
30.15.02 Clase B.1Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos e menores de 6520,39 €
30.15.02 Clase B.2Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 6510,26 €
30.15.02 Clase B.3Extranxeiros, non comunitarios e non residentes70,98 €
30.15.02 Clase B.4Españois, comunitarios e extranxeiros residentes maiores de 18 anos, pero cun período de validez de un mes6,80 €
30.15.02 Clase B.5Españois, comunitarios e extranxeiros residentes menores de 18 anos ou maiores de 65, pero cun período de validez de un mes3,41 €
30.15.02 Clase B.6Extranxeiros, non comunitarios e non residentes, pero cun período de validez de un mes23,65 €

 

CLASE C: Para a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais
Clave ClaseTipo Importe 
30.15.03 Clase CPara a posesión ou utilización de medios ou procedementos especiais121,73 €

 

Terreos cinexéticos suxeitos a réxime especial
Clave TipoImporte
30.16.03

Matrículas de terreos cinexéticamente ordeados ( Tecor ):
A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas do Tecor, coa exclusión das hectáreas que estean declaradas como vedado de caza (mínimo o 10% do total ) e como refuxio de fauna, por 0,102871 €/ha , aplicándollle as seguintes bonificacións:
 

  • I Tecor municipal:
  • II Tecor de carácter societario con máis de 200 socios, se reúne algún dos seguintes requisitos:
    • a) Ámbito territorial superior ás 25.000 ha e/ou vedado de caza superior ó 30% da extensión do Tecor.
    • b) Limitacións á caza por razóns de protección de especies catalogadas

Mínimo50%
25%

216,47€
30.16.04

Matrículas de terreos de carácter cinexético dedicados a explotacións cinexéticas comerciais ou mixtas.A tarifa determinarase multiplicando o número de hectáreas da explotación polos €/ha en función do seu carácter aberto ou cercado segundo a seguinte clasificación:

    • Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos abertos
    • Grupo I. Explotacións cinexéticas sobre terreos cercados

0,11 €
0,22 €

 


Código e importe da inscrición ao exame do cazador e maila expedición do certificado  Importe 
30.15.04 10,83 €

 

Código e importe da licenza única interautonómica en materia de caza Importe 
30.15.0570,00 €
Outras taxas
Clave TipoImporte
30.38.01 Expedición da guía de tenza de peza cinexética viva en cautividade ou do seu duplicado48,10 €
30.38.02 Autorización para a tenza de furóns con fins cinexéticos48,10 €
30.38.03 Autorización para a tenza de aves de cetrería48,10 €
30.38.04 Autorización para a caza de perdiz con reclamo (por cada actividade)48,10 €
30.38.05 Autorización para a solta de especies cinexéticas no medio natural48,10 €
30.38.06 Recoñecemento e avaliación de trofeos de caza48,10 €
30.38.07 Expedición do precinto de caza maior, excepto para os precintos expedidos en cacerías con ocasión e danos autorizadas pola consellería competente en materia de medio ambiente (por cada unidade)1,00€