CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Axexos e agardos

Para realizar o aproveitamento cinexético baixo estas dúas modalidades de caza, dende a Dirección Xeral de Patrimonio Natural ditáronse dúas instrucións cuxo contido se achega, xunto cos modelos de solicitude, comunicación e toma de datos.

Documento/s relacionados
  • Instrución da Dirección Xeral de Conservación da Natureza, para regular a tramitación das solicitudes de autorización dos axexos de caza. Descargar
  • Instrución 1/2018, do 10 abril, da Dirección Xeral de Patrimonio Natural na que se especifican as normas a ter en conta na preparación e desenvolvemento das esperas. Descargar
  • Comunicación de axexos. Descargar
  • Comunicación de esperas. Descargar
  • Comunicación de resultados de axexos ou esperas. Descargar
  • Ficha de toma de datos nos exemplares de corzo capturados na modalidade de axexo. Descargar