CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Plan de ordenación cinexética

Nos terreos sometidos a réxime cinexético especial, os titulares do aproveitamento cinexético ou os seus representantes, están obrigados a presentar un Plan de ordenación cinexética.

Nos documentos e ligazóns que se amosan, Vde. pode consultar a instrución sobre os contidos e condicións para a aprobación do Plan, así como a apliación web para a súa presentación.

Documento/s relacionados
  • Instrución, do 19 de decembro, da Dirección Xeral de Conservación da Natureza sobre criterios e condicións para a renovación dos Plans de Ordenación Cinexética correspondentes ao 3º período de ordenación. Descargar
  • Aclaración de determinados apartados da instrución do 19 de decembro da Dirección Xeral de Conservación da Natureza. Descargar
  • Esquema básico dun Plan de Ordenación Cinexética Descargar