CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Pago de taxas, códigos e importes

 

Na primeira ligazón, Vde. pode xerar un impreso de autoliquidación de taxas e prezos cuberto na súa totalidade ou só en parte, ou ben en branco. Unha vez recheos os apartados que desexe cubrir, deberá picar o boton “obter formulario” e xerarase o modelo AI correspondente. Deberá imprimilo e despois presentalo en calquera das entidades financeiras colaboradoras na recadación de taxas e prezos para facer efectivo o ingreso correspondente. 
 
Na segunda ligazón Vde pode facer o pago telemático das taxas
 
 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda 15
Xefaturas Territoriais
A Coruña:
Lugo:
Ourense:
Pontevedra:

10
20
30
40
Servizo de Patrimonio Natural: 04

 

CÓDIGOS DE LICENZAS E IMPORTES
Clave ClaseTipo Importe 
30.14.01 Clase AEspañois, extranxeiros residentes e cidadáns U.E. maiores de 18 anos e menores de 6520,35 €
30.14.02 Clase A.1Españois, extranxeiros residentes e cidadáns U.E. maiores de 18 anos e menores de 65 (15 días)3,18 €
  Clase A.2Iguais características que a Clase A, pero cun período de validez de dous anos30,90 €
30.14.03 Clase BExtranxeiros non residentes40,61 €
30.14.04 Clase B.1Extranxeiros non residentes (15 días)4,08 €
30.14.05 Clase CEspañois, extranxeiros residentes e cidadáns U.E. menores de 18 anos ou maiores de 65-     
30.14.06 Clase C.1Españois, extranxeiros residentes e cidadáns U.E. menores de 18 anos ou maiores de 65 (15 días)-     
30.14.07 Clase DPara pesca de anguía, angula, lamprea e especies de esteiro50,78 €
30.14.08 Clase EPara embarcacións e artefactos flotantes15,25 €

  

CÓDIGO DE LICENZA INTERAUTONÓMICA
ClaveTipoImporte
30.14.11Licenza única interautonómica en materia de pesca continental25,00 €

 

CÓDIGO DE RECARGOS
Clave ClaseTipoImporte
30.14.09 RecargoPara pesca de reo e salmón6,36 €
30.14.10 RecargoPara pesca a flote3,18 €

 

PERMISOS DE PESCA
Código común para todos os permisos: 35.14.02
TipoImporte
Permiso de primeira categoría, válido para a pesca do salmón e demais especies13,00 €
Permiso de segunda categoría, válido para a pesca do reo e demais especies agás salmón8,00 €
Permiso de terceira categoría, válido para a pesca da troita e demais especies agás salmón e reo4,00 €
Permiso de cuarta categoría, válido para a pesca de ciprínidos e demais especies agás salmónidos2,00 €
Permiso de pesca sen morte (de balde para menores de idade)2,00 €
Permiso de pesca intensiva6,00 €

 

PARTICIPACIÓN EN SORTEOS
ClaveTipoImporte
30.14.12Partipación en sorteos de distribución de permisos de pesca fluvial.6,44 €