CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Ano 2010

Xuño 2010: Documento aprobado inicialmente en xuño de 2010

MEMORIA Y DETERMINACIONES

1.- Introdución. Formato PDF. 5.62 MB
2.- O Sistema de Asentamentos e as Infraestruturas Básicas. Formato PDF. 8.60 MB
3.- O Patrimonio Natural, Cultural e Paisaxístico. Formato PDF. 2.80 MB
4.- Determinacións. Formato PDF. 2.43 KB
5.- Anexos. Formato PDF. 1.08 MB

Informe de Sostibilidade Ambiental. Formato PDF. 2.12 MB

Decembro 2010: Informe do proceso de participación pública e consultas:

Informe PARTE 1. Formato PDF. 21.2 MB
Informe PARTE 2. Formato PDF. 18.3 MB

Decembro 2010: Memoria ambiental:

Memoria PARTE 1. Formato PDF. 19.5 MB
Memoria PARTE 2. Formato PDF. 19.9 MB
Memoria PARTE 3. Formato PDF. 8.63 MB

Decembro 2010: Documentación da aprobación provisional:

MEMORIA Y DETERMINACIONES

0.- Prólogos e índices. Formato PDF. 3.14 MB

1.- Introdución:

1.01 Significados e obxectivos. Formato PDF. 6.39 MB
1.02 A configuración dun territorio diferenciado. Formato PDF. 12 MB
1.03 Galicia hoxe. Un territorio en proceso de transformación. Formato PDF. 18 MB
1.04 Retos territoriais no século XXI: pautas para Galicia. Formato PDF. 77 KB
1.05 Un modelo territorial para o futuro de Galicia. Formato PDF. 8.86 KB

2.- O sistema de asentamentos e as infraestruturas básicas:

2.01 As Rexións e Áreas urbanas no modelo territorial de Galicia. Formato PDF. 3.84 MB
2.02 Vigo-Pontevedra. A Rexión urbana das Rías Baixas. Formato PDF. 7.60 MB
2.03 A Coruña e Ferrol. A Rexión urbana Ártabra. Formato PDF.7.33 MB
2.04 Santiago de Compostela. Nodo de calidade urbanaFormato PDF. 3.65 MB
2.05 Ourense: unha cidade de equilibrio. Formato PDF. 2.95 MB
2.06 A Área urbana de Lugo. Unha cidade de enlace. Formato PDF. 3 MB
2.07 O Sistema urbano intermedio. Formato PDF. 3.97 MB
2.08 Os Nodos para o equilibrio do territorio. Formato PDF. 1.17 MB
2.09 O espazo rural. Formato PDF. 11.2 MB
2.10 Articulando o litoral. Formato PDF. 3.82 MB
2.11 Infraestruturas e equipamentos do Modelo territorial: Galicia en rede e vectores ambientais. Formato PDF. 11.1 MB

3.- O Patrimonio Natural, Cultural e Paisaxístico. Formato PDF. 2.80 MB

4.- Determinacións. Formato PDF. 10.1 MB

5.- Anexos. Formato PDF. 3.04 MB

Informe de Sostibilidade Ambiental. Formato PDF. 17 MB