CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Descarga dos documentos das directrices da ordenación do territorio

Preséntase a documentación da aprobación definitiva, en formato PDF das Directrices de Ordenación do Territorio de Galicia, actualizados á 10 de febreiro de 2011:

BLOQUE 1.- MEMORIA E DETERMINACIONS

0.- Prólogos e índices. 1,20 MB

1.-INTRODUCCIÓN 24,1 MB

2.- O SISTEMA DE ASENTAMENTOS E AS INFRAESTRUTURAS BÁSICAS

2.01.- As Rexións e Áreas urbanas no modelo territorial de Galicia. 972 KB
2.02.- Vigo-Pontevedra. A Rexión urbana das Rías Baixas. 6,42 MB
2.03.- A Coruña e Ferrol. A Rexión urbana Ártabra. 5,6 MB
2.04.- Santiago de Compostela. Nodo de calidade urbana. 6,48 MB
2.05.- Ourense: unha cidade de equilibrio. 2,49 MB
2.06.- A Área urbana de Lugo. Unha cidade de enlace. 2,42 MB
2.07.- O Sistema urbano intermedio. 2,47 MB
2.08.- Os Nodos para o equilibrio do territorio. 748 KB
2.09.- O espazo rural. 6,61 KB
2.10.- Articulando o litoral. 2,51 MB
2.11.- Infraestruturas e equipamentos do Modelo territorial: Galicia en rede e vectores ambientais. 7,39 MB

3.- O PATRIMONIO NATURAL, CULTURAL E PAISAXISTICO. 11,8 MB

4.- DETERMINACIÓNS.  3,51 MB

5.- ANEXOS  776 KB

BLOQUE 2.- INFORME DE SOSTIBILIDADE AMBIENTAL

1.- Informe  6,63 MB