CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Descrición dos procesos que se seguirán para a elaboración das Directrices de Ordenación Territorial

A Lei 6/2007, do 11 de maio, e medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia (DOG do 16 de maio de 2007), establece no seu artigo 5 que de conformidade co que se dispón nos artigos 3 e 4 da Lei 9/2006, do 28 de abril, sobre avaliación dos efectos de determinados plans e programas no medio ambiente, serán obxecto de avaliación ambiental estratéxica os instrumentos de ordenación do territorio regulado na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio.

O artigo 7 da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia establece que o proceso de avaliación ambiental estratéxica dos instrumentos de ordenación do territorio tramitarase simultaneamente co procedemento legalmente establecido para a súa aprobación. Así pois débese conxugar co procedemento establecido no artigo 10 da Lei 10/1995, de 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia.

Concluída xa a fase de avance prevista nos apartados 1, 2, 3 e 4 do artigo 10 da Lei 10/1995, procédese a iniciar o proceso de Avaliación ambiental estratéxica das Directrices de ordenación do territorio.

De conformidade co artigo 6 da Lei 6/2007, do 11 de maio, de medidas urxentes en materia de ordenación do territorio e do litoral de Galicia, para os efectos establecidos na Lei 9/2006, do 28 de abril, as funcións correspondentes ao órgano promotor serán exercidas respecto dos instrumentos de ordenación do territorio polo departamento autonómico responsable da súa tramitación, actualmente a Dirección Xeral de Sostibilidade e Paisaxe.

Documento/s relacionados
  • Documento de referencia (formato PDF) Descargar  (178 KB)