CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Normativa

O artigo 10 da Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia establece que, por Decreto do Consello da Xunta de Galicia determinarase o procedemento que regule o seguimento e posta ao día dos obxectivos e determinacións das Directrices de ordenación do territorio.

A determinación 10.1.19 das DOT, así mesmo establece que:

"A Xunta de Galicia impulsará un sistema de seguimento da sustentabilidade territorial e das DOT atendendo ás orientacións recollidas no Informe de sustentabilidade ambiental e ás determinacións da Memoria ambiental emitida polo órgano ambiental do procedemento de AAE e co obxectivo de emprender unha xestión dinámica do territorio. Este sistema de seguimento deberá ser aprobado por Decreto do Consello da Xunta"

Con data 21 de novembro 2013, o Consello da Xunta deu cumprimento ao artigo 10 da Lei de ordenación do territorio, aprobando o Plan de seguimento das Directrices de ordenación do territorio de Galicia e da sustentabilidade territorial, mediante o Decreto 176/2013.

 

Documento/s relacionados
  • Decreto 176/2013, do 21 de novembro, polo que se aproba o Plan de seguimento das Directrices de ordenación do territorio de Galicia e da sustentabilidade territorial (formato PDF) Descargar  (852 KB)