CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Informe nº 6 do PSST

O Plan de seguimento das Directrices de ordenación do territorio de Galicia e da sustentabilidade territorial (Decreto 176/2013, do 21 de novembro) establece unha metodoloxía de traballo e un procedemento cos departamentos implicados, co obxecto de dar a coñecer periodicamente información contrastada permita que facer unha prospectiva e así poder manter ou corrixir as políticas e actuacións na Comunidade Autónoma de acordo cos obxectivos formulados nas DOT.

O contido do Informe describe a situación e evolución dos distintos parámetros analizados, organizados en áreas de estudo. A análise abórdase dende as tres ferramentas de avaliación que inclúe o plan; os indicadores IDI, IST e a Enquisa de Percepción Territorial e Urbanística (EPTU).

Cos resultados conseguidos elaborouse informe correspondente ao ano 2019, sexto Informe do PSST , aprobado pola Comisión de seguimento das DOT o 26 de xuño de 2020. O contido estrutúrase nos seguintes epígrafes e anexos:

Presentación Introdución

Desenvolvemento das DOT e da sustentabilidade territorial

Cumprimento e Eficacia das Directrices de ordenación do territorio

Anexos:

Anexo I. Traballo desenvolvido polos GTT. Resumo de indicadores

Anexo II. Indicadores

Documento/s relacionados
  • Informe nº 6 do PSST (formato PDF) Descargar  (9.342 KB)
  • Anexo I (formato PDF) Descargar  (6.792 KB)
  • Anexo II Volumen 1 (formato PDF) Descargar  (170.700 KB)
  • Anexo II Volumen 2 (formato PDF) Descargar  (191.802 KB)
  • Anexo II Volumen 3 (formato PDF) Descargar  (237.597 KB)