CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Metodoloxía de Traballo

Na realización dos diferentes traballos asignouse a dirección dos mesmos tal e como se relaciona a continuación, aínda que as partes colaboraron en todos eles:

 • Deseño, programación e posta en marcha do Geoportal: Instituto de Estudos do Territorio.
 • Metodoloxía e modelos de xestión sustentable do territorio: Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.
 • Estudo sobre mobilidade: responsabilidade compartida.
 • Portal do coñecemento: Axencia de Ecoloxía Urbana do Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular.
 • Outros procesos de difusión: Actividade compartida.

O proceso de definición de metodoloxía e modelos é o que presenta características específicas máis relevantes, sen que iso signifique que o deseño e preparación do Geoportal ou a realización doutras actividades supuxesen unha menor necesidade de achega de ideas ou de procesos ben definidos e de esforzo, para levar as devanditas actividades a cabo.

Para a elaboración da metodoloxía e modelos seguiuse o seguinte proceso:

 • Creación dun Laboratorio de Ideas.
 • Definición dunha metodoloxía de traballo por fases.
 • Desenvolvemento da devandita metodoloxía

LABORATORIO DE IDEAS

O termo “laboratorio de ideas” amosa a necesidade de pensar e preparar as actuacións necesarias para a obtención dos modelos, así como as propias actividades de reflexión conducentes a fixar hipótese sobre o sistema obxecto do proxecto: o territorio coa complexidade das actividades e relacións que nel se producen, que permitirá a concreción dos modelos de actuación nel e sobre del para conseguir o desenvolvemento sustentable.

Este laboratorio de ideas compúxose de expertos e técnicos e foi coordinado pola Axencia de Ecoloxía do Eixo Atlántico.

O devandito conxunto de expertos estaba formado polo Comité Científico da Axencia de Ecoloxía, con dous expertos externos adicionais e a colaboración e participación do Instituto de Estados do Territorio.

O laboratorio constituíu o núcleo onde xerminaron as ideas, conceptos e definicións de instrumentos que permitiron a elaboración e redacción final dos documentos relativos á metodoloxía e modelos de xestión sustentable.

DEFINICIÓN E DESELVOLVEMENTO DA METODOLOXÍA DE TRABALLO

En paralelo coa actividade anterior procedeuse a definir e desenvolver unha metodoloxía de traballo por fases:

Fase I: Referencias estratéxicas

Estudo exhaustivo de toda a documentación existente, ben a nivel de estratexias, como a nivel de documentos relativos ao seguimento do desenvolvemento sustentable (informes de monitoraxe, guías de elaboración, etc.) e de instrumentos de xestión territorial (Planos Rexionais de Ordenación do Territorio e Directrices de Ordenación do Territorio).

Fase II: Definición dos Eixos Estratéxicos

Foron definidos para o ámbito rexional os Eixos Estratéxicos cuxa función é facilitar os procesos de análises para avaliar a sustentabilidade da eurorrexión. No ámbito sub-rexional foron identificadas as Compoñentes Territoriais de Base Estratéxica (CTBE) constituídas por variables que estruturan o sistema de indicadores para xestión e monitorizar a sustentabilidade no ámbito local.

Fase III: Sistema de indicadores

Realízase nesta fase a identificación dos indicadores existentes e a definición e metodoloxía de elaboración de novos indicadores, a análise dos mesmos e a selección dos que configurarán o modelo final; tanto para indicadores de ámbito suprarregional como subregional.

Fase IV:

Ámbito suprarrexional (rexional): definición das “Bases estratéxicas para a sustentabilidade” a través de:

 • Resultado da elaboración dun diagnóstico sobre os temas obxecto de análises e os seus respectivos indicadores con relación ás liñas orientadoras da avaliación da sustentabilidade da Eurorrexión.
 • Análise prospectivo mediante panel de expertos, co fin de determinar a súa coherencia coas tendencias previstas e as situacións desexables. A análise centrouse mediante os “eixos estratéxicos”.
 • Determinación de valores/tendencias de referencia e/ou contexto que definen o modelo.

Ámbito sub-rexional:

Definíronse os indicadores cuxos valores de referencia e/ ou contexto dependen de características específicas das áreas para xestionar.

Para o resto dos indicadores definíronse valores/tendencias que definen o modelo.