CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resultados

XEOPORTAL

Instrumento de apoio para o planificador que:

  • Facilita o acceso e a integración da información espacial, tanto a institucións como a empresas e cidadáns, estendendo o coñecemento e uso da información xeográfica así como a optimización da toma de decisións en base a ela.
  • Promove o uso dos metadatos estandarizados como método para documentar a información espacial para reducir custos e evitar duplicidade de esforzos.
  • Anima á cooperación entre os axentes, favorecendo un clima de confianza para o intercambio de datos. Ao tratarse dunha ferramenta dinámica, o XEOPORTAL é alimentado polos socios, que son responsables de asegurar a súa sustentabilidade. Neste sentido, existe un compromiso claro que, ademais, faise extensivo a calquera outra institución que desexe facer uso deste instrumento.

DESENVOLVEMENTO DE METODOLOXÍAS INNOVADORAS PARA A XESTIÓN DO TERRITORIO

Desenvolvemento dunha metodoloxía común para a planificación territorial

Un dos resultados do proxecto foi a definición dunha metodoloxía para a planificación territorial cuxa aplicación se plasmou nun modelo de análise, diagnóstico e monitoraxe para a xestión sustentable do territorio.

Devandito modelo ten como elemento esencial do proceso o estudo das relacións entre aquelas variables (ambientais, económicas, sociolóxicas e demográficas) que son determinantes nos procesos de ordenación territorial e nos seus resultados.

Creación do Laboratorio de Ideas

O laboratorio de Ideas estivo coordinado pola Axencia de Ecoloxía do Eixo Atlántico e no que participaron expertos nas diversas materias que afectan á xestión sustentable do territorio.

Un primeiro grupo de expertos estaba formado polo Comité Científico da Axencia de Ecoloxía xunto con dous expertos externos adicionais. O laboratorio constituíu o núcleo onde xerminaron as ideas, conceptos e definición de instrumentos que permitiron a elaboración e redacción final dos documentos do proxecto DESOURB.

Así mesmo foi creado un panel de expertos cualificados en diversas disciplinas, co obxectivo de realizar unha análise prospectivo da sustentabilidade na Eurorrexión a partir da situación económica, ambiental e social actual.

ENSAIO SOBRE A MOBILIDADE

Co fin de comprobar a viabilidade de adoptar decisións sobre actuacións que conduzan ao desenvolvemento sustentable realizouse un estudo de mobilidade alternativa no norte de Portugal onde se aplicaron criterios de redacción incluídos no borrador do Plan de Mobilidade Alternativa de Galicia, así como os criterios técnicos contidos no mesmo.

O resultado foi a elaboración do documento: Estudo de mobilidade alternativa.

PORTAL DO COÑECEMENTO

Comprende as accións encamiñadas a transmitir os resultados obtidos ao longo da vida do proxecto, o que incluíu:

  • Deseño e mantemento dunha WEB.
  • Cursos de formación.
  • Xornadas informativas aos municipios.
  • Visitas ás entidades locais.
  • Publicacións dos resultados obtidos.
  • Congreso de intercambio de experiencias sustentables
Ligazon/s relacionadas