CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Participación pública

A Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, en relación co procedemento (ordinario ou simplificado) de avaliación ambiental estratéxica de plans e programas, establece a obriga para o órgano ambiental de consultar ás administracións afectadas e ás persoas interesadas.

Co obxecto de favorecer a transparencia da tramitación e a participación cidadán, esta Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático fai extensivas as consultas ao público en xeral. Pode envíarnos os seus comentarios e axudarnos así a mellorar:

 

 

Contacto/s relacionados