CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Normativa básica

EUROPEA

Directiva 2010/75/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 24 de novembro de 2010, sobre as emisións industriais (prevención e control integrados da contaminación) (DOUE núm. 334, do 17.12.2010).

ESTATAL

Real decreto lexislativo 1/2016, do 16 de decembro, por el que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación (BOE núm. 316, do 31.12.2016).

Real decreto 815/2013, do 18 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de emisións industriais e de desenvolvemento da Lei 16/2002, do 1 de xullo, de prevención e control integrados da contaminación (BOE núm. 251, do 19.10.2013).

Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental (BOE núm. 296, do 11.12.2013).

AUTONÓMICA

Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia (DOG núm. 203, do 25.10.2017).


Para outra lexislación SIAM

Contacto/s relacionados
  • Servizo de Prevención e Control Integrados da Contaminación