CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Proxectos en información pública

A fin de facilitar o acceso á documentación, relaciónanse a continuación os expedientes en fase de información pública, segundo o establecido no artigo 16 do Real Decreto Lexislativo 1/2016, de 16 de decembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de prevención e control integrados da contaminación:

 • 2019-IPPC-M-23
  Revisión e modificación substancial da autorización ambiental integrada do centro de tratamento de residuos oleosos que Procesoil, SL, posúe no concello de Ferrol (A Coruña)

  Modificación
 • 2020-IPPC-I-102
  Estudo de impacto ambiental e solicitude de autorización ambiental integrada presentada por  Val do Cango, SC, para unha explotación avícola de polos de ceba situada no lugar de Maceira, concello de Lalín (Pontevedra)
  Nova instalación
 • 2020-IPPC-I-113
  Estudo de impacto ambiental e solicitude de autorización ambiental integrada presenntada por Edesio Vence Reboredo para unha explotación porcina de ceba situada no lugar de Castro, parroquia de Castro de Cabras, concello de Lalín (Pontevedra)
  Nova instalación
 • 2019-IPPC-M-204
  Revisión da autorización ambiental integrada do centro de transferencia e de tratamento de residuos de Ingaroil, SLU, concello de Lugo (Lugo)
 • 2019-IPPC-M-148
  Revisión da autorización ambiental integrada outorgada a Integraciones Silleda, SL, para a explotación de porcas reprodutoras situada no Campo-Vilarullo, Teixeiro, concello de Curtis (A Coruña)
Subir