CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Informe de impacto ambiental (IIA)

O órgano ambiental, tras a correspondente avaliación de impacto ambiental simplificada, resolverá mediante a emisión do informe de impacto ambiental que:

a) O proxecto debe someterse a unha avaliación de impacto ambiental ordinaria e, polo tanto, o promotor debe continuar a tramitación ambiental.

b) O proxecto non ten efectos significativos sobre o ambiente e, polo tanto, finaliza a tramitación ambiental.

c) Non é posible dictar unha resolución fundada sobre os posibles efectos adversos do proxecto sobre o medio ambiente, ao non dispor o órgano ambiental de elementos de xuizo suficientes procedendose á terminación do procedimento co arquivo de actuacións.

O órgano ambiental publicará na páxina web desta Consellería o informe de impacto ambiental (IIA), previa publicación no Diario Oficial de Galicia (DOG) do correspondente anuncio.

O informe de impacto ambiental non será obxecto de recurso algún sen perxuízo dos que, no seu caso, procedan en vía administrativa ou xudicial fronte ao acto, no seu caso, de autorización do proxecto.

Pode consultar os IIA emitidos premendo na seguinte ligazón.