CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Documento de inicio

Os proxectos que se someten ao procedemento de avaliación do impacto ambiental ordinaria deberán incluír no documento de inicio, como mínimo, a seguinte información (artigo 34.2 da Lei 21/2013, modificada pola Lei 9/2018, de 5 de decembro):

 

  •  A definición e as características específicas do proxecto, incluida a súa ubicación, viabilidade técnica e o seu probable impacto sobre o medio ambiente, así como un análise preliminar dos efectos previsibles sobre os factores ambientais derivados da vulnerabilidade do proxecto ante riscos de accidentes graves ou de catástrofes.
  • As principales alternativas que se consideran e un análise dos potenciais impactos de cada unha delas.
  • Un diagnóstico territorial e do medio ambiente afectado polo proxecto.

 

Nota: Cando se trate do proxecto dunha explotación gandeira no documento de inicio deberase especificar o cálculo da súa capacidade (número máximo de prazas), segundo o indicado na Guía para o cálculo da capacidade das instalacións de gandería intensiva. Para saber máis pinche nesta ligazón.