CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Declaración de incidencia ambiental

 O órgano ambiental determina na declaración de incidencia ambiental a conveniencia ou non de realizar a actividade en relación cos seus efectos ambientais e, en caso afirmativo, establece as medidas preventivas, correctoras ou de restauración que se deben observar na implantación, desenvolvemento e cesamento da actividade.

A declaración de incidencia ambienal pon fin á vía administrativa e seralles notificada á persoa solicitante, ás persoas interesadas que formulasen observacións ou suxestións e ao concello onde se prevexa implantar a actividade.

A declaración ten efectos vinculantes para a autoridade municipal.