CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Concellos con Ordenanza

O Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia, no seu artigo 9, establece un prazo dun ano para que os concellos de Galicia adapten as súas ordenanzas á normativa básica estatal e autonómica.

Segundo o referido artigo 9 do Decreto autonómico e a súa disposición adicional única, habilítase á Consellería a aprobar, mediante orde, unha proposta de ordenanza de protección contra a contaminación acústica nun prazo de 9 meses. Proposta que poderan adoptar os concellos que así o desexen, e que ponden consultar no apartadao de lexislación.