CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Funcións e competencias do Laboratorio de Medio Ambiente

O Decreto 42/2019, do 28 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, sitúa ao Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia como unha unidade dependente da Subdirección Xeral de Meteoroloxia e Cambio Climático. As funcións que lle asigna devandito decreto cítase especificamente o soporte analítico das actuacións da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático así como calquera outra que por razón das súas competencias encoméndelle a persoa titular da subdirección xeral.

Por outra banda, o Decreto 164/1999, do 27 de maio, polo que se establecen as competencias e funcións do Laboratorio de Medio Ambiente, establece que as competencias que lle corresponden ao Laboratorio son a realización de estudos, análises e informes técnicos sobre establecemento de parámetros, técnicas e procedementos analíticos previstos nas normas ambientais e a realización do labor de investigación das técnicas e modelos de análises en consonancia cos avances científicos e as disposicións normativas aplicables.